Mozgástér  by ME Klub

A Mozgástér alkalmazás célja, hogy az ME Klub tagjainak sporttevé-kenységeit segítse azáltal, hogy olyan funkciókat tartalmaz, melyek ki-fejezetten a klub tagjainak szól. 

A Mozgástér mobil alkalmazással lehetőségük nyílik arra, hogy az or-szágban lévő sportlétesítményeket megtalálják és hasznos informá-ciókat kapjanak azokról. Ezen információk nem csak a létesítmények címét és elérhetőségét tartalmazzák, hanem az ott folytatható spor-tolási lehetőségeket is megadják. Ezen felül szakszerű támogatást kaphatnak olyan sportszakemberektől, akik sportág specifikusan segí-tenek egy teljes edzésprogram kialakításában akár a nulláról indulva.

 

A sportszakemberektől az alkalmazáson belül lehet kérdezni, az erre kialakított csevegő felületen keresztül.

 

Az applikáció naptárában rá lehet keresni különböző versenyekre, ren-dezvényekre, látni lehet azok nevezési díját és az ME klub tagjai számára biztosított kedvezményt is.

Mindezek mellett egy tudástár is segíti a sport szerelmeseit.